Porin osallistuminen Suomi-ratahankeyhtiöön edistyy

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9. maaliskuuta hyväksyä Suomi-ratahankeyhtiölle valmistellut viimeistellyt yhtiöoikeudelliset asiakirjat eli osakassopimuksen, kuntien välisen sopimuksen, omistusosuus-/rahoituslaskelman, perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Kaupunginhallitus osoittaa vuonna 2020 tarvittavaan osakemerkintään ja rahoitukseen varat talousarvion investointiosassa olevasta yritysjärjestelyihin varatusta määrärahasta.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto sitoutuu varautumaan hankkeen edellyttämiin määrärahoihin tulevien vuosien talousarvioissa yhteensä 1.185.400 eurolla.

Bookmark the permalink.