VR voitti historian ensimmäisen HSL-lähijunaliikenteen kilpailutuksen – uusi operointisopimus vuoteen 2031 saakka

VR-Yhtymä Oy on voittanut historian ensimmäisen HSL-lähijunaliikenteen tarjouskilpailun ja jatkaa HSL-lähijunaliikenteen operointia vuoteen 2031. Päätöksen tarjouskilpailun voittajasta teki Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) hallitus kokouksessaan 5.5.2020. Sopimuskauden pituus on 10 vuotta ja sopimuksen mukainen kilpailutettu liikenne alkaa kesäkuussa 27.6.2021.  Sopimukseen sisältyy HSL-liikenteen operointi ja kaluston kunnossapito. Sopimuksessa on myös kolmen vuoden optio. 

Olemme todella iloisia tarjouskilpailun tuloksesta ja siitä, että saamme jatkaa HSL-lähijunaliikenteen operointia ja kunnossapitoa. Voiton merkitys liiketoiminnallemme on erittäin suuri. Olemme sitoutuneet kehittämään palvelua entisestään yhdessä HSL:n kanssa, ja takaamaan asiakaslähtöisemmän, täsmällisemmän ja sujuvamman lähijunaliikenteen, samalla kasvattaen joukkoliikenteen suosiota. Voitto merkitsee myös sitä, että olemme todistaneet paikkamme kilpailukykyisenä eurooppalaisena rautatieoperaattorina ja tulemme varmasti jatkamaan kasvamista kilpailutuksien kautta. Haluan kiittää jokaista VR:läistä tämän mahdollistamisesta”, VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson iloitsee.  

Lähijunaliikenteen sopimus kattaa HSL:n koko liikenteen kehäradalla, rantaradalla Helsingistä Siuntioon ja pääradalla aina Keravalle saakka. Tämä tarkoittaa yli seitsemää miljoonaa junakilometriä ja yli 70 miljoonaa matkaa vuodessa.  

Luotettavaa, turvallista ja laadukasta lähijunaliikennettä 

Tarjouksia arvioitiin sekä hinnan että laadun kautta. Laadussa korostuivat liikenteen luotettavuusturvallisuus ja asiakastyytyväisyys. Sopimuskaudella laatua mitataan muun muassa täsmällisyyden, kaluston siisteyden ja asiakaskyselyiden kautta.  

VR:n etuina ovat pitkä kokemus ja osaaminen pohjoisten olosuhteiden kaupunkiliikenteestä, asiakaslähtöinen palvelun kehittäminen sekä datan ja digitaalisten työkalujen hyödyntäminenNäiden ansiosta VR pystyi rakentamaan kilpailukykyisen ja kustannustehokkaan, innovatiivisen tarjouksen, joka vastaa sekä HSL:n että lähijunien matkustajien tarpeisiin.  

Tunnemme lähiliikenteen asiakkaat ja tiedämme, mikä heille on tärkeää: junien sujuva ja täsmällinen kulku sekä turvallinen matkustaminen, siistissä kalustossa. Panostamme erityisesti näihin sekä asiakkaiden kohtaamiseen ja auttamiseen. Rakensimme tarjouksemme pala kerrallaan, karsien kaiken turhan ja keskittymällä alusta saakka siihen, miten pystymme uudella sopimuskaudella parantamaan palvelumme laatua entisestään ja takaamaan erinomaisen asiakaskokemuksenUuden sopimuksen myötä mm. asiakaspalvelumallimme junissa ja asemilla uudistuu, toimintamme muuttuu entistä datalähtöisemmäksi, otamme käyttöön uuden reaaliaikaisen tilannekuvan ja uudistamme junien siivoustoiminnan”, Jansson jatkaa.   

Kilpailutettu liikenne alkaa kesäkuussa 2021. 

Bookmark the permalink.