Onnettomuustutkintakeskus: Ratatöiden turvallisuutta ja sijainnin paikantamista kehitettävä

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta 9.12.2019 tapahtuneesta tavarajunan ja ratatyökoneen törmäyksestä Kesälahden ja Puhoksen välillä on valmistunut. Onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta ratatyökone vaurioitui pahasti ja veturin esteenraivaajan kulmaan tuli vaurioita. Rata ja ratalaitteet eivät kärsineet vaurioita.

Tavarajuna lähestyi tapahtumapaikkaa Puhoksen suunnasta. Ratatyössä käytetyn kairakoneen kuljettaja taas ohjasi konetta selin sekä sivuttain junan tulosuuntaan nähden. Kuljettaja huomasi lähestyvän junan vilkaistessaan taakseen ja varoitti työtoveriaan huutaen, jonka jälkeen koetti ohjata konetta pois radalta. Veturinkuljettaja havaitsi radalla työkoneen sekä kaksi henkilöä, jonka jälkeen antoi äänimerkin ja jarrutti. Hieman ennen törmäystä kairakoneenkuljettaja irrotti otteen koneesta ja siirtyi pois raiteelta. Veturin etukulma osui kairakoneen vasempaan etukulmaan. Kone kieri pengertä pitkin viereiseen kuusimetsikköön.

Juna pysähtyi raiteille ja asianosaiset varmistivat, ettei kukaan ollut loukkaantunut törmäyksessä. Pelastustoimia ei tarvittu, eikä poliisi käynyt paikalla.

Ratatyön paikannuksessa on todettu olevan puutteita, eikä ratatyövastaavan ja liikenteenohjaajan välinen puheviestintä toiminut siten, että työn sijainti olisi varmistettu oikein. Myöskään ratatöissä käytetyn järjestelmän karttakaavio ei tue ratatyöpaikan hahmottamista, vaan liikenteenohjaajat joutuvat käyttämään useampia tietojärjestelmiä ja niiden karttoja.

Nyt tutkittu tapaus ei ole yksittäistapaus. Liikenteenohjauksessa ei tällä hetkellä ole varmaa ja tarkkaa tietoa siitä, missä ratatöitä tehdään. Tämä muodostaa merkittävän riskin sekä junaliikenteelle että ratatyöntekijöille, eikä näin voi jatkua, vaatii professori Veli-Pekka Nurmi.

Ratatyöturvallisuuden puutteet vaativat toimenpiteitä. Erityisesti GPS-paikantamisen käyttäminen sekä sen ominaisuuksien kehittäminen ovat avainasemassa, kun puhutaan ratatöiden turvallisuuden parantamisesta, lisää tutkinnanjohtaja Esko Värttiö.

Tutkintaan perustuen antaa Onnettomuustutkintakeskus kaikkiaan neljä turvallisuussuositusta. Liikenne- ja viestintävirastoa suositetaan varmistamaan, että Väylävirasto määrää GPS-paikannuksen pakolliseksi ratatöissä sekä ohjeistaa käyttämään tarvittaessa paikantamismerkkejä ja radan elementtien lisäksi myös liikenteenohjauksen ja ratatyövastaavan välisessä puheviestinnässä. Lisäksi tulee varmistaa, että Väylävirasto yhdenmukaistaa ratatöiden paikantamisessa käytettävät karttapohjat sekä korostaa osaamisen varmistamista ratatyöyritysten koulutusten auditoinneissa.

Bookmark the permalink.