Transitoliikenneyhdistys puoltaa Itäisen rantaradan rakentamista

Suomessa tutkitaan parasta aikaa kahta uutta Itä-Suomen liikennettä palvelevaa ratayhteyttä.

Itäinen rantarata kulkisi Helsingistä lentoaseman kautta Porvooseen, Loviisaan, Kotkaan, Haminaan ja edelleen itään. Itärata rakennettaisiin Porvoon ja Kouvolan välille.
Suomen Transitoliikenneyhdistys puoltaa itäisen Rantaradan rakentamista. Yhdistys toimitti asiasta kannanoton Liikenneministeriölle ja Valtiovarainministeriölle lokakuussa.

Helsingistä HaminaKotka-sataman kautta Venäjän rajalle kulkeva Rantarata parantaisi Suomen kauttakulkuliikenteen kilpailukykyä suhteessa Baltian maiden reitteihin ja lisäisi siten transitoliikennettä ja työpaikkoja Suomessa, kannanotossa todetaan.
WSP Finlandin tuoreesta selvityksestä Itäinen rantarata – Synergiaa etelän satamille ja liikkuvuutta työvoimalle käy ilmi, että Itäinen rantarata lisäisi Suomen kilpailukykyä ja loisi huomattavia synergiaetuja etelän satamille ja pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueelle pitkällä aikavälillä.

Itäinen rantarata yhdistäisi rautatiekäytävällä Suomen suurimmat satamat. Lisäksi se vapauttaisi ratakapasiteettia Kouvola¬–Luumäki-rataosuudelta, joka on Suomen kuormitetuin.

Bookmark the permalink.