Siili valittiin toimittajaksi Finrailin suunnittelu- ja kehittämistyöhön

Siili Solutions Oyj on valittu rautatieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluita tarjoavan Finrailin rautatieliikenteen hallinnan tietojärjestelmien suunnittelu- ja kehityskumppaniksi.

Suunnittelu- ja kehittämistyön puitesopimuksen arvioitu kokonaisarvo on noin 8,8 miljoonaa euroa, ja se jakautuu vähintään viiden vuoden ajalle kahden toimittajan kesken, jotka ovat Siili Solutions ja Visma Consulting. Hankkeen päätoimittajana on Solita.

Rautatieliikenteen hallinnan tietojärjestelmät kokonaisuutena kattavat kaikki ne Finrail Oyj:n tietojärjestelmät, joita käytetään rataverkolla tapahtuvaan toiminnan suunnitteluun, seurantaan, dokumentointiin ja hallintaan sekä näiden tehtävien tukemiseen. Yhteensä tähän käyttötarkoitukseen rakennettuja erikokoisia sovelluksia on noin 40 kappaletta.

Suunnittelu- ja kehittämistyöhön kuuluvat mm. tekninen, visuaalinen, kokemuksen ja toteutustyön suunnittelu sekä pilvipalvelut kattava ketterä ohjelmistokehitys ja järjestelmien laadunvarmistus.

Siilin toimitusjohtaja Marko Somerma on ilahtunut kilpailutuksen voitosta.

”Siilin vahva osaaminen liikenteen toimialalla kasvaa entisestään. Finrailin sopimuksen myötä isossa murroksessa olevasta liikennesektorista tulee yksi julkishallinnon tärkeimmistä kasvualueista tulevaisuudessa, joten jalansijamme kasvattaminen tällä alueella on merkittävä voitto. Lisäksi pääsemme näyttämään osaamistamme pilvitransformaation huippuasiantuntijoina”, Somerma sanoo.

Bookmark the permalink.