Liikennevirasto avasi rautatieliikenteen dataa

abe710b41a5848a6_800x800ar

Liikenneviraston Digitraffic-palvelu laajeni uudella rautatieliikenteen avoimella rajapinnalla, josta hyödyntäjät voivat hakea junien aikataulutietoja sekä matkustajajunien kokoonpanotietoja. Datan avaaminen on osa rautatieliikenteen avoimen datan kehittämistä, jonka Liikennevirasto aloitti syksyllä 2014.

Rautatieliikenteen avoimen datan avulla on mahdollista vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Onko juna aikataulussa?
  • Minkä vuoksi juna on myöhässä?
  • Mitkä ovat seuraavat asemalla pysähtyvät junat?
  • Mistä vaunuista juna koostuu ja mitä palveluita vaunut tarjoavat?
  • Oliko juna aikataulussa esimerkiksi kaksi kuukautta sitten?

Rautatieliikenteen avoimen datan rajapinnan käyttö on vapaata ja maksutonta. Rajapinnasta saatavia tietoja koskeeCreative Commons 4.0 Nimeä -avoimen tiedon käyttölupa. Rajapinta julkaistaan alussa testiversiona (Beta). Testivaiheen aikana rajapinnan toiminnassa saattaa esiintyä katkoja ja rajapintaan voidaan tehdä teknisiä muutoksia lyhyellä varoitusajalla.

Rajapinta on saatavilla osoitteesta http://rata.digitraffic.fi

Liikenteen avoin data mahdollistaa uudet innovaatiot

Liikennevirasto haluaa tuoda hallussaan olevat tietoaineistot helposti ja avoimesti saataville, sillä koko yhteiskunnan käyttöön avattava tieto voi luoda uusia palveluita, innovaatioita ja liiketoimintaa. Nyt julkaistava rautatieliikenteen avoin data täydentää Liikenneviraston avoimen datan tarjontaa, johon on jo aiemmin kuulunut tieliikenteen reaaliaikaista tilannetietoa sekä liikenneväyliä kuvaavia tietoja. Esimerkiksi rataverkkoon liittyviä tietoja on jo aiemmin avattu Liikenneviraston lataus- ja katselupalveluun.

Rataverkon avoimet tiedot päivittyvät ja täydentyvät vuoden 2015 aikana.

Koneet viestivät koneille

Rautatieliikenteen avoimen datan rajapinta on tarkoitettu tiedon hyödyntäjille, esimerkiksi sovelluskehittäjille, jotka voivat luoda rajapinnan avulla uusia palveluita. Rajapinnan tietojen lähteenä toimii ratakapasiteetin hallinnan LIIKE-järjestelmä, josta tietoja poimitaan avoimen datan rajapintaan.

Teknisesti rajapinta on REST-tyyppinen ja versioitu. Hyödyntäjä saa vastaukset tekemiinsä rajapintakyselyihin JSON-muodossa.

Linkit:

http://rata.digitraffic.fi

http://www.liikennevirasto.fi/avoindata

http://www.digitraffic.fi

https://extranet.liikennevirasto.fi/latauspalvelu

Bookmark the permalink.