Sweco yhdistää voimansa Tukholman metrohankkeessa – rakennesuunnittelua johdetaan Suomesta

y1arpzf3vrvdzsfgod9m

Sweco on mukana suunnittelemassa Tukholman uutta metrolinjaa, joka kulkee maan- ja merenalaisena kalliotunnelina Saltsjön alueella. Cross-border hankkeessa hyödynnetään Swecon osaamista yli maan rajojen.

Joukkoliikenne tarvitsee lisää kapasiteettia, jotta Tukholman alueen kasvu voi jatkua. Uusi metrohanke käsittää 11 kilometriä pitkän uuden metrolinjan, joka tulee kulkemaan Norrmalmin Kuninkaan puistosta Nackaan ja Gullmarsplanille.

Sweco Rakennetekniikka Oy johtaa rakennesuunnittelua

Sweco Rakennetekniikka toimii hankkeessa vastaavana rakennesuunnittelijana sekä koordinaattorina ja suuri osa suunnittelusta tehdään Suomessa. Cross-border hankkeessa on mukana Suomen, Ruotsin ja Puolan Sweco-yhtiöiden ohella espanjalainen tekninen konsultti TYPSA, joka on erikoistunut nimenomaan syvään maanalaisen rakentamiseen ja tuo projektiin vahvaa teknistä asiantuntijuutta.

”Hyödyntämällä Swecon osaamista ja resursseja yli maarajojen kehitämme ja vahvistamme toimintaamme ja henkilöstön osaamista, ja samalla palvelemme asiakkaitamme entistä paremmin”, kertoo projektissa vastaavana rakennesuunnittelijana toimiva Jyrki Jauhiainen.

Sweco – vahva tekninen asiantuntija

Tukholman uusi metrolinja on teknisesti erittäin laaja ja monimutkainen hanke. Uuden metrolinjan pitkä kalliotunneli on suurelta osin meren alla ja yksi asemahalli jopa 110 metrin syvyydessä.  Näin syvällä maan alla rakentaminen ja suunnittelu vaativat erikoisosaamista.

”Metrolinja kulkee kahden muun metrolinjan sekä usean moottoritietunnelin risteyksissä ja yhdistyy jo olemassa olevaan metrolinjaan. Massiivisten, maanalaisten teräsbetonirakenteiden liittymät kallioon sekä kutistuman ja muodonmuutosten hallinta ovat ensiarvoisen tärkeitä osaamisalueita”, Jauhiainen kuvailee.

Tukholman metrohankkeen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2025.

Bookmark the permalink.