Tampereen raitiotien infrarakentamisen allianssihankinta etenee

Tampereen raitiotien infrarakentamisen allianssihankinta etenee. Kaupunginhallitus päätti 20.4.2015, että allianssihankinnan tarjouskilpailussa jatkoon valitaan tarjoajaryhmittymät TRALLI ja TRALA.

Allianssihankinta kilpailutetaan neuvottelumenettelyllä, jossa tarjoajien määrää rajoitetaan asteittain. Tammikuussa kaupunginhallitus valitsi neljä tarjoajaryhmää tarjouskilpailuun. Nämä kaikki jättivät kirjallisen laatutarjouksen maaliskuun puolivälissä ja osallistuivat neuvotteluihin 23.–24.3.2015. Osa tarjoajista täydensi ryhmiään alihankkijoilla maaliskuun alussa tarjouspyynnön mukaisesti.

Allianssikilpailun toiseen tarjousvaiheeseen valitut ryhmät ovat:

Tarjoajaryhmittymä TRALLI: VR Track Oy, YIT Rakennus Oy ja
Pöyry Finland Oy sekä alihankkijana Ratatek Oy.

Tarjoajaryhmittymä TRALA: Lemminkäinen Infra Oy, Ramboll Finland Oy,
Alstom Transport SA ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy.

Allianssin toiseen tarjousvaiheeseen sisältyy mm. kehitystyöpajoja, tarjoajien kirjanpitojärjestelmän ja kustannusjärjestelmän tarkastukset, kaupalliset neuvottelut ja lopullisen laatutarjouksen jättäminen. Allianssihankinnan tarjousvaihe päättyy hintatarjouksen antamiseen kesäkuun alkupuolella.

Tavoitteena on, että hankintapäätös kaupungin allianssikumppanista tehdään kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2015, minkä jälkeen allianssin kehitysvaihe alkaa. Tämän noin vuoden kestävän kehitysvaiheen jatkosuunnittelun jälkeen, arviolta elokuussa 2016 valtuusto voi tehdä päätöksen raitiotien rakentamisesta.

Allianssimallissa rakentajat osallistuvat hankkeen suunnitteluun varhaisessa vaiheessa. Tampereen raitiotiehankkeessa allianssimallilla tavoitellaan mm. mahdollisimman luotettavan kustannusarvion saamista valtuuston päätöksenteon tueksi.

Tampereen kaupunki ja valtio ovat solmineen raitiotien toteutuksesta aiesopimuksen 17.3.2015. Sopimuksessa valtion puolelta allekirjoittajina olivat Liikennevirasto ja Pirkanmaan ELY-keskus. Hankkeen lopullinen toteutussopimus voidaan tehdä toteutuspäätösten jälkeen.

Raitiotie on tarkoitus rakentaa ensimmäisessä vaiheessa väleille Hervanta–keskusta ja keskusta–TaYS. Seuraavaksi on vuorossa keskusta–Lentävänniemi -reitti.

 

Bookmark the permalink.