SELVITYS: Metroon tarvitaan tiheämpi vuoroväli 2020-luvulla

Metron matkustajamäärät kasvavat ensi vuosikymmenellä aiempaa ennakoitua nopeammin, kertoo Helsingin seudun liikenteen (HSL), Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) ja Länsimetro Oy:n tekemä selvitys.

HSL on suunnitteluohjeessaan määritellyt metron kuormitukselle ylärajat, ja selvityksen perusteella ne saavutetaan jo 2020-luvun alkupuolella. Länsimetron Kivenlahden-linjalla Tapiolan molemmin puolin maksimikuormitus saavutetaan ennusteen mukaan vuonna 2022 ja Kalasataman ympäristössä vuonna 2024.

Ennusteet perustuvat Länsimetron avautumisen 2016 jälkeiselle liikennöintimallille: metrolinjojen yhteisellä osuudella (Tapiola–Itäkeskus) on ruuhka-aikaan kahden ja puolen minuutin vuoroväli, junat kulkevat kahden yksikön mittaisina ja puolet junista käyttää pääteasemanaan Tapiolaa.

Metroliikenne mitoitetaan vuorokauden ruuhkahuipun mukaan. Nykyisin metrossa on eniten matkustajia arkiaamuisin Kulosaaren ja Kalasataman asemien välillä Helsingin keskustaa kohti matkustettaessa. Länsimetron myötä vastaavaa kuormitusta ennustetaan myös Espoon arkiaamuihin nopeammin kuin edellisessä, vuonna 2012 julkaistussa selvityksessä.

Syitä aiempia ennusteita voimakkaammalle matkustajamäärien kasvulle on useita. Uusi lippu- ja taksajärjestelmä halventaa tulevaisuudessa matkoja esimerkiksi Matinkylästä ja Tapiolasta Helsinkiin. Lisäksi Etelä-Espoon maankäyttösuunnitelmat voivat kasvattaa matkustajamääriä.

Yksi ratkaisu riittävän kapasiteetin turvaamiseksi on tihentää metron vuoroväliä 2020-luvun alkuvuosina niin, että se on molemmilla linjoilla neljä minuuttia ja linjojen yhteisellä osuudella (Tapiola–Itäkeskus) kaksi minuuttia. Lännessä vaihtoehtona olisi myös toisen linjan kääntöpaikan siirtäminen Tapiolasta Finnooseen tai Kivenlahteen, jolloin lyhyempi vuoroväli jatkuisi pidemmälle länteen, mutta ratkaisu olisi kallis.

Kalasataman ympäristössä kuormituksen rajat ylittyvät nykyisen ennusteen mukaan vuonna 2024, mutta jos Kruunuvuorenselän ylittävä raitiotie valmistuu ennen sitä, vuonna 2016 käyttöön otettava liikennöintitiheys riittäisi arviolta noin vuoteen 2030 asti.

Bookmark the permalink.