Kolme tarjoajaa raitiovaunuhankinnan kolmanteen vaiheeseen

raitiovaunuitsenaisyydenkadulla2b

Tampereen kaupunki/IDIS Design Oy.

Tampereen kaupunginhallitus valitsi 24.8.2015 raitiotien vaunuhankinnan tarjouskilpailun 3.vaiheeseen neljä parasta tarjousta eli Transtech Oy:n ja Vossloh España S.A.:n tarjoukset sekä kaksi Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.:n (CAF) tarjousta.

Tampereen raitiovaunuhankintaan ilmoittautui määräaikaan 13.2.2015 mennessä 12 tarjoajaa, joista kaupunginhallitus valitsi 11 ehdokasta tarjouskilpailuun. Tarjouskilpailun hankintamenettelynä käytetään kolmivaiheista neuvottelumenettelyä, jossa tarjoajien määrää vähennetään vaiheittain.

Tarjouskilpailun 1. vaiheessa tarjottiin raitiovaunukonseptia yleissuunnitelmatasolla. Raitiovaunun tuli täyttää tilaajan esittämät tekniset ja toiminnalliset vähimmäisvaati­mukset. Vähimmäisvaatimukset ylittävät ominaisuudet pisteytettiin. Tarjouskilpailun 1. vaiheessa saatiin kahdeksan tarjouspyynnön mukaista tarjousta 5 tarjoajalta. Tar­jouksen jättivät Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF), Pesa Bydgoszcz SA (Pesa), Škoda Transportation a.s. (Skoda), Transtech Oy ja Vossloh España S.A. Kaupunginhallitus valitsi 15.6. kokouksessaan 2. tarjousvaiheeseen kaikki kahdeksan tarjousta viideltä toimittajalta.

Tarjouskilpailun 2.vaiheessa kilpailutettiin raitiovaunujen kunnossapito­suunnitelma sekä kalustotoimittajan osallistuminen infra-allianssin työ­hön radan ja kaluston yhteensovittamisen suunnittelua ja optimointia varten. Tarjousten arvioinnissa otettiin huomioon myös 1. vaiheessa annetut pisteet. Raitiovaunun hintaa ja kunnossapitopalvelun kustannuksia ei esi­tetty vielä tässä tarjousvaiheessa.

Määräaikaan 4.8. klo 12 mennessä saapuneet kahdeksan tarjousta täyt­tivät tarjousehdot.

Tarjousten kokonaispisteet 2. tarjousvaiheen jälkeen ovat:

Transtech 66,1 pistettä
Vossloh 64,1 ”
CAF 2 63,2 “
CAF 1 60,9 “
Skoda 2 59,6 ”
Pesa 2 58,9 ”
Pesa 1 58,6 ”
Skoda 1 57,4 ”

Tarjouskilpailun 3. vaiheeseen voidaan valita 3–6 parasta tarjousta, joita on tarkoitus edelleen kehittää kolmannen tarjousvaiheen aikana paremmiksi. Tarjouskilpailun 3. vaiheessa tehdään lopullinen tarjous, joka sisältää myös raitiovaunujen, kunnossapitopalvelun sekä asiantuntijapalvelun hinnoittelun ja muut kaupalliset ehdot. Hervannan ja Lentävänniemen sekä TAYS:in haaran liikenteeseen tarvitaan yleissuunnitelman mukaan 23 raitiovaunua. Hankinta tulee sisältämään myös vaunujen kunnossapitosopimuksen sekä kunnossapidon ja mahdollisten kolarivaurioiden varalta hankittavat varavaunut.

Raitiovaunutoimittaja osallistuu raitiotiejärjestelmän suunnitteluun projektiallianssin kanssa kehitysvaiheessa vuosien 2015–2016 aikana. Raitiotie suunnitellaan ja rakennetaan vaiheittain yhteysväleille Hervanta–keskusta, keskusta–Tays ja keskusta–Lentävänniemi.

Rakentaminen voisi alkaa vuosina 2016–2017 ja ensimmäisen vaiheen liikennöinti 2019–2020. Varsinainen rakentamispäätös tulee valtuuston käsittelyyn vuonna 2016.

 

Bookmark the permalink.