ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS: Kahden lähijunan vaaratilanne johtui vaikeuksista korjata junaliikenteen häiriöitä

2015-10-22 20_22_04-Tutkintaselostus_R2015-02_Oulunkyla.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Lähiliikennejunien tekninen tuki pitäisi keskittää yhteen paikkaan ja raideliikenteen ongelmatilanteiden ratkaiseminen ottaa veturinkuljettajien koulutuksessa huomioon nykyistä paremmin, suosittaa Onnettomuustutkintakeskus.

Lisäksi rataliikennekaluston kunnossapitäjän tulee nykyistä paremmin varmistaa ja ohjeistaa, että kaluston turvalaiteviat tulevat korjatuiksi.

Suositukset perustuvat pääradalla Helsingin pohjoislaidalla maaliskuussa 2015 tapahtuneen vaaratilanteen tutkintaan. Kaksi lähiliikennejunaa (Sm4) joutui Pukinmäen aseman kohdalla samalla suojavälille eli liian lähelle toisiaan.

Tilanne alkoi kehittyä, kun H-juna joutui pysähtymään turvalaitevian vuoksi. Veturinkuljettaja ei saanut kytkettyä junaan vetovoimaa. Kuljettaja antoi junan ”valua” vapaasti taaksepäin, jolloin se joutui samaa raidetta perässä tulleen Z-junan kanssa samalle suojavälille.

Vaaratilanteen syntyyn vaikutti turvalaitepolkimen vika, josta oli ilmoitettu useaan kertaan, mutta jota ei ollut saatu korjattua. Lisäksi häiriötilanteen viestintä oli epätäsmällistä ja vähäistä. Kuljettaja ei kyennyt ratkaisemaan teknisiä ongelmia vähäisen kokemuksensa ja vähentyneen koulutuksen vuoksi. Teknistä tukeakaan ei ollut helposti saatavilla.

 

Bookmark the permalink.