Innofactor on valittu metron kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän toimittamiseksi

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos valitsi Innofactorin metron kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän toimittajaksi. Hankinnan arvonlisäveroton asiakkaan ilmoittama hankinta-arvo neljän vuoden ajalta on 2 909 000 euroa. Järjestelmätoimitus on suunniteltu toteutettavan vuosien 2016 ja 2017 aikana. Kokonaisuus sisältää toteutettavan järjestelmän suunnittelun, toteutuksen, käyttöönoton, käyttöpalvelut, tuki- ja ylläpitopalvelut sekä järjestelmän jatkokehittämisen. Solmittava puitejärjestely on voimassa enintään 15 vuotta, jonka mukaiselta kokonaisajalta Innofactor Software on ilmoittanut tarjouksen mukaiseksi kokonaishinnaksi 7 025 500 euroa.

Hankinnan tavoitteena on parantaa monimutkaisten ja turvallisuuden kannalta kriittisten tilanteiden hallintaa. Tilannekuvajärjestelmällä täytetään viranomaisvaatimukset tilannekuvatiedot hallinnasta. Laitteista ja laitteistoista saatavien tilatietojen avulla voidaan muodostaa kokonaiskuva sekä tunnistaa turvallisuusuhat. Lisäksi toteutettavan järjestelmän avulla on mahdollista harjoitella tehokasta ja oikeaa toimintaa äärimmäisissä erikoistilanteissa. Ratkaisu toteutetaan räätälöitynä ohjelmistona hyödyntäen Microsoft ASP.Netin tarjoamia uusimpia ja tunnetuimpia toteutusteknologioita. Valitun teknologia avulla voidaan varmistaa järjestelmän kokonaistaloudellinen kehittäminen ja ylläpitäminen aikana sekä järjestelmän pitkä elinkaari. Kauppa vahvistaa Innofactorin asemaa julkisen sektorin digitalisaation edistäjänä sekä turvallisuutta parantavien järjestelmien toimittajana sekä IoT (Internet of Things, asioiden internet) alueella.

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen metroliikenne hoitaa metron liikennöinnin. Matkustajia kuljetetaan vuosittain lähes 65 miljoonaa, metroliikenne yhdistää Helsingin keskustan ja itäiset kaupunginosat. Helsingin metro kokee historiansa suurimmat muutokset sitten vuoden 1982 liikenteen käynnistymisen jälkeen, kun metro laajenee Espooseen Länsimetron myötä. Tämä muutos asettaa suuria haasteita metron turvallisuudesta vastaavien osalle. Lyhyessä ajassa tulee hallittavaksi kokonaan uusi ja aiemmasta poikkeava metrolinjan jatke ja uusia turvallisuuteen vaikuttavia järjestelmiä. Tilannekuvan ja toiminnan yhtenäisyyden tarve korostuu metron laajennuksen yhteydessä ja uusien toimijoiden osallistuessa toimintaan. Nyt kehitteillä olevan kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän tarkoituksena on tukea metroliikenteen kokonaisturvallisuuden valvontaa ja hallintaa niin, että nykyinen ja tuleva liikennöinti toimii turvallisesti.

Bookmark the permalink.