Ensimmäinen Artic-sarjatuotantoraitiovaunu saapui Helsinkiin

9c7af563-d3a6-46bc-bfe6-be00768ab4bc-main_image

HKL:n tilaamista uusista Artic-raitiovaunuista ensimmäinen sarjatuotantona valmistettu vaunu on saapunut Helsinkiin. Kaksi esisarjan vaunua toimitettiin Helsinkiin koekäyttöön vuonna 2013, ja niistä matkustajaliikenteessä saadut kokemukset ovat olleen erittäin myönteisiä. Artic-vaunujen suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota Helsingin raitiotieverkoston ominaisuuksiin sekä ilmasto-olosuhteisiin.

Suunnittelussa on panostettu matkustajamukavuuteen ja esteettömyyteen. Raitiovaunu on avara ja hiljainen, ja matalalattiaiseen vaunuun pääsee helposti lastenvaunujen tai pyörätuolin kanssa. Esisarjan vaunuista saatujen käyttökokemusten perusteella sarjatuotettuihin vaunuihin on tehty joitakin muutoksia, esimerkiksi istuimien pehmusteita on paksunnettu ja opastemerkintöjä muutettu.

Suunnitteluvaiheessa on kiinnitetty huomiota myös materiaalivalintoihin ja kunnossapidon sujuvuuteen, jotta elinkaarikustannukset jäävät mahdollisimman mataliksi.

– Helsingin kaupungin tulevaisuuden kasvu tukeutuu hyvin vahvasti raitioliikenteeseen. Raitioliikenteen on suunniteltu palvelevan mm. Jätkäsaaren, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Vartiosaaren, Ilmalan kuin Hernesaaren alueita. Artic-raitiovaunu helsinkiläisiin haasteellisiin olosuhteisiin suunniteltuna, energiatehokkaana ja käyttökustannuksiltaan edullisena antaa hyvät edellytykset kaupungin kehittymissuunnitelmien toteutumiselle, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Ensimmäinen Artic-sarjatuotantovaunu on ensimmäinen vaunu tšekkiläisen kiskokalustovalmistaja Škodan tuotemerkin alla. Škoda Transportation Group osti Transtechin osake-enemmistön viime vuonna. Artic-raitiovaunujen valmistus tapahtuu Transtechin Otanmäen tehtaalla Kainuussa.

– Olemme todella tyytyväisiä ja ylpeitä siitä, että projekti on saatu rakentavassa ja tiiviissä yhteistyössä HKL:n kanssa tähän vaiheeseen. Artic on tuote, joka on jo esisarjavaiheessa herättänyt mielenkiintoa myös ulkomailla ja Škodan tultua mukaan tuomaan uskottavuutta kansainvälisillä markkinoilla olemme hyvin toiveikkaita myös vientimarkkinoiden avautumisesta. Ja erityinen mielenkiintomme kohdistuu luonnollisesti kotimaisiin hankkeisiin. Tampereella tarjousprosessi on jo pitkällä, Turku toivottavasti seuraa Tampereen esimerkkiä ja uskomme, että pääkaupunkiseudulla Artic-vaunuja tarvitaan jatkossa paljon lisää sekä nykyisille että suunnitelluille uusille reiteille, toteaa Transtech Oy:n toimitusjohtaja Matti Haapakangas.

Ensimmäinen sarjatuotantona valmistettu Artic-raitiovaunu tulee olemaan ajossa helmikuussa, ja sillä tullaan ajamaan kaikilla raitiolinjoilla. Sarjatuotantovaunuja toimitetaan 23.1. lähtien Helsinkiin noin kolmen viikon välein. Koko 40 raitiovaunun sarja on toimitettu HKL:lle vuoden 2018 kesään mennessä.

Bookmark the permalink.