Lähijunien kokoonpano näkyviin laiturinäyttöihin

Kevään 2016 aikana lähiliikennejunien kokoonpanot ja pysähtymispaikat alkavat näkyä laitureiden näytöissä. Saapuvan junan kokoonpano eli junayksiköiden määrä on näkynyt jo joulukuusta alkaen valituilla Kehäradan asemilla.

Ensimmäisessä vaiheessa näytöissä näkyy saapuvan junan kokoonpano. Seuraavaksi laiturialueille lisätään kaukoliikenteestä tutut kiinteät sektorialueet, jotka on merkitty kirjaimilla. Myöhemmin keväällä kokoonpanot ja sektorimerkinnät yhdistetään näytöillä, jolloin junan pysähtymiskohdan havaitseminen laiturialueilla helpottuu entisestään.

Ensimmäisenä lähijunien kokoonpanoja esitetään Kehäradan asemilla. Kokoonpanot näkyvätkin jo useilla Kehäradan asemilla. Vuoden 2016 aikana kokoonpanot tuodaan vaiheittain kaikkien lähiliikenneasemien raidenäyttöihin.

Raidenäyttöjen kokoonpanotiedon toivotaan helpottavan junien tasaisempaa täyttymistä, ja parantavan sekä matkustusmukavuutta että juna-aikatauluissa pysymistä. Kokoonpanotietojen esittäminen on yksi toimenpiteistä, joilla tähdätään Kehäradan täsmällisyyden parantamiseen lyhentämällä asemakohtaisia pysähtymisaikoja.

Muutamilla lähiliikennealueen asemilla on vielä vanhaa näyttötekniikkaa. Vanhat näytöt tullaan korvaamaan uusilla kevään ja kesän aikana. Uusi tekniikka on edellytys kokoonpanojen esittämiselle.

Bookmark the permalink.