Junien kunnossapitoa uudistetaan Digital Sparkissa – CGI, VR ja Aalto aloittivat innovaatioyhteistyön

VR Groupin Kunnossapito-yksikkö ja Aalto-yliopisto ovat aloittaneet uudenlaisen innovaatioyhteistyön IT-palveluyritys CGI:n perustaman Digital Spark -ajatuskiihdyttämön kanssa. Digital Spark tarjoaa yrityksille ja organisaatioille uuden tavan hyödyntää toiminnassaan digitalisaation mahdollisuuksia.

CGI:n, VR Groupin ja Aalto-yliopiston kolmikantayhteistyössä haetaan uusia malleja junien kunnossapitoon. VR Groupin kunnossapidon tavoitteena on siirtyä nykyisestä ennalta määritellystä päivä- ja kilometrikohtaisesta huolto-ohjelmasta todelliseen käyttökuntoon perustuvaan huolto-ohjelmaan.

Projektissa pyritään luomaan muun muassa toiminta- ja ennustemalli, joka parantaa vetureissa käytettävien pyöräkertojen tuotannonsuunnittelua sekä niiden sorvaus- ja vaihtotarpeiden ennustettavuutta. Uudenlainen ratkaisu edellyttää liikkuvan kaluston valvonnan ja rataverkolla sijaitsevista mittausasemista saatavan datan reaaliaikaista analysointia.

”Huolto-ohjelman kehittämisellä ja ennakoivalla tuotannonsuunnittelulla on saavutettavissa selkeät liiketaloudelliset hyödyt. Digital Spark ja alkanut uudenlainen yhteistyö tarjoavat tehokkaan ja ketterän tavan päästä kiinni digitalisaation tarjoamiin konkreettisiin hyötyihin”, sanoo VR Kunnossapidon ja VR Trackin IT-johtaja Jenni Heinisuo .

Heinisuo kiittelee CGI:n käynnistämää Digital Spark -ajatuskiihdyttämöä kiinnostavana mahdollisuutena vaihtaa näkemyksiä useiden eri asiantuntijoiden kanssa.

Liiketoiminnan teknologian professori Markku Kuula Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulusta kertoo projektin olevan uudenlainen avaus yhteistyöhön yritys- ja korkeakoulumaailman välillä, kun yrityspuolelta on mukana samaan aikaan kaksi osapuolta.

”Projektiin osallistuvat Aalto-yliopiston opiskelijat saavat hienosti käytännön kokemusta tutkimusdatan keruusta ja analysoinnista, verkottuvat yritysmaailman asiantuntijoiden kanssa ja saavat arvokasta yritysprojektikokemusta”, kiittelee Kuula.

CGI:n kuljetus-, liikenne- ja matkustusalan liiketoiminnan kehitysjohtaja Markku Luoto kiteyttää Digital Spark -ajatuskiihdyttämön tehtäväksi etsiä rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen digitalisaation avulla.

”Innovaatioprojekteissa lähdetään liikkeelle yrityksen haasteista tai toimialan uusista vaatimuksista. Kehitystarpeet tunnistetaan analysoimalla liiketoimintaa ruohonjuuritasolta alkaen sekä hyödyntämällä työpajoja ja eri alojen asiantuntijoita. VR:n projektissa, jossa liikutaan kaupallisella, tietoteknisellä sekä koneteknisellä alueella, Aalto-yliopisto on monitieteisyytensä ansiosta luonteva kumppani”, Luoto kertoo.

Bookmark the permalink.