Tampereen raitiovaunujen hankintapäätös siirtyy

500px-Tampere.vaakuna.svg

Tampereelle suunnitellun raitiotien vaunujen hankinta keskeytetään. Uusi hankintamenettely käynnistetään mahdollisimman pian. Kaupunginhallitus päätti asiasta 22.2.

Tampereelle suunnitellun raitiotien raitiovaunujen hankintaprosessi alkoi 12.1.2015 hankintailmoituksen ja siihen liittyvän osallistumispyynnön julkaisemisella. Kaupunginhallitus päätti 15.6.2015 valita raitiotievaunuhankinnan neuvottelumenettelyn 2. vaiheen tarjouskilpailuun kaikki saadut kahdeksan tarjousta viideltä tarjoajalta.

Tarjousasiakirjoihin on viimeisessä vaiheessa tehty tarkennuksia ja muutoksia. Muutokset johtuivat tarjoajien kanssa käydyissä neuvotteluissa esiin tulleista kysymyksistä sekä tilaajan täsmentyneistä tarpeista.

Yksi muutoksista koski vaunujen pituutta. Täyttääkseen tämän ehdon tarjoajien olisi muutettava tarjoustaan tarjouskilpailun aikaisempiin vaiheisiin verrattuna. Raitiovaunun pituuden lisääminen on teknisesti mahdollista ja tilaajan tavoitteiden mukaista, mutta se voi olla ristiriidassa tarjouskilpailun aikaisemmissa vaiheissa käytettyjen vertailuperusteiden kanssa.

Hankintamenettelyyn osallistujia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä. Hankinnan uudelleen käynnistämisellä varmistetaan näiden vaatimusten toteutuminen.

Uusi tarjouskilpailu raitiovaunujen ja niiden kunnossapitopalvelun hankkimiseksi käynnistetään mahdollisimman pian, jotta koko raitiotiehankkeen suunnitellussa päätöksentekoaikataulussa voidaan pysyä ja valtuusto voi päättää syksyllä 2016 siitä, rakennetaanko Tampereelle raitiotie.

Bookmark the permalink.