Metroliikenteen valvonta Trafin vastuulle

Trafi vastaa 1.3.2016 alkaen metroliikenteen turvallisuusvalvonnasta. Samaan aikaan metroliikenteestä tulee ilmoituksenvaraista toimintaa.

”Tähän asti metroliikenne on tapahtunut ilman erillistä viranomaisohjausta ja -valvontaa. Nyt voimaantuleva lainsäädäntö muuttaa tilannetta. Olemme yhdessä hioneet prosesseja niin HKL:n kuin Helsingin kaupunginkin kanssa, jotta saamme uudet toimintatavat jalkautettua mahdollisimman sujuvasti. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on koko ajan ollut mahdollisimman korkea ja yhtenäinen palvelu- ja turvallisuustaso”, kertoo Trafin osastopäällikkö Heidi Niemimuukko.

”Turvallisuus on metroliikenteen toiminnan ehdoton lähtökohta. Yhteistyö Trafin kanssa on ollut hyvin positiivista ja rakentavaa. Metro on kehittymässä mm. länsimetron myötä voimakkaasti ja HKL arvostaa liikenteen turvallisuusviranomaisen tähän muutokseen tuomaa asiantuntijuutta, toiminnan arviointia ja kokemusta”, toteaa Helsingin kaupungin liikelaitoksen HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Käytännössä HKL:llä on heinäkuun loppuun asti aikaa tehdä metrotoiminnastaan ilmoitus Trafille. Ilmoituksen oleellisin osa on turvallisuusjohtamisjärjestelmä. ”Metroliikenteen turvallisuuden valvonta perustuu ensisijaisesti toiminnanharjoittajan suunnitelmalliseen omavalvontaan.  Vastuu toiminnan turvallisuudesta on siis jatkossakin toiminnanharjoittajalla itsellään. Trafin suorittama valvonta on riskiperusteista ja käytännön valvontakeinoina on säännölliset toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmän auditoinnit”, kertoo Trafin tarkastaja Olli Matilainen.

”HKL:n toimintajärjestelmä sai viime vuoden lopussa laatu, ympäristö- ja työturvallisuussertifikaatit. Toimintajärjestelmän jatkokehityksellä varmistetaan, että lain edellyttämät turvallisuusjohtamisjärjestelmän elementit toteutuvat. Merkittävä muutos on osaamisen hallinnan tiukentuminen ja kaikkien kelpoisuuksien muuttuminen määräaikaisiksi. Kuljettajien osalta laki on väljempi kuin HKL:n nykyiset vaatimukset, joten ainakin tässä kohden pyrimme säilyttämään nykykäytännön”, kertoo HKL:n turvallisuuspäällikkö Jyri Kaisla.

Trafi ei lain voimaantulon jälkeenkään anna metroliikenteeseen liittyviä teknisiä tai toiminnallisia määräyksiä eikä anna niihin liittyviä käyttöönottolupia. Trafi ei myöskään myönnä metroliikenteen henkilöstön pätevyyksiä. Näissä vastuu kuuluu edelleen toimijalle.

Raitioliikennettä ilmoitusvelvollisuus koskee 1.1.2018 alkaen.

Bookmark the permalink.