Liikenneturvan ja HKL:n yhteistyö vähentänyt raitiovaunuvahinkoja

EAK_koulutus_tiedotteeseen.130107

Ennakoi ääneen -kommentoiva ajo on osa Liikenneturvan EAK®-koulutusta.

Raitioliikenteessä tavoitteena on turvallinen, taloudellinen ja tasainen ajaminen. Tätä tavoitetta edistetään HKL:ssä Liikenneturvan ennakoivan ajon koulutuksella (EAK®). Koulutus on parantanut turvallisuutta, vähentänyt vahinkoja ja tuonut HKL:lle selkeitä kustannussäästöjä.

EAK®-koulutuksen myötä vähentyneet liikenneonnettomuudet raitiovaunuliikenteessä ovat säästäneet Helsingin kaupungin liikennelaitokselta jo arviolta 10 000 €. Koska vasta pieni määrä EAK®-koulutuksen saaneita kuljettajia on ajossa, vaikutukset näkyvät kunnolla vasta pidemmän ajan päästä.

”Vaikutuksia koko raitiovaunuliikenteen liikenneonnettomuuksiin ei vielä kunnolla pysty arvioimaan. Selvästi näkyy kuitenkin EAK®-kurssin käyneiden uusien kuljettajien liikenneonnettomuuksien vähenemä”, sanoo HKL:n koulutusvastaava Jonne Kuusniemi.

EAK®-oppien avulla saadaan ajosta paitsi turvallisempaa myös tasaisempaa, mikä lisää matkustajatyytyväisyyttä. Lisäksi koulutuksen avulla saadaan ajosta taloudellisempaa.

”Meillä on merkittävä sähkön kulutus. Ennakoivan ajon koulutuksella saamme myös sähkön kulutusta pienennettyä”, Kuusniemi toteaa.

EAK-opit käytössä jo vuosien ajan

Liikenneturva ja HKL ovat tehneet koulutusyhteistyötä jo vuosia. Yhteistyön kehittäminen toi mukanaan HKL:n omille raitioliikenteen kouluttajille räätälöidyn EAK®-kouluttajakurssin, joka suoritettiin osin kouluttamalla oikeita kuljettajaoppilaita. Kouluttajakurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa pelkästään raitiovaunukouluttajille.

”EAK®-kouluttajakoulutuksen oppijalähtöiset ja aktiiviset opetusmenetelmät ovat tuoneet uusia ajatuksia koko koulutusjärjestelmään. EAK® on vaativa kokonaisuus, ja erityisesti oppijalähtöisten menetelmien käyttö vaati totuttelua kokeneiltakin kouluttajilta. Kouluttajakurssin jakautuminen pitkälle ajanjaksolle oli onnistunut ratkaisu”, Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo kertoo.

Kouluttajakurssilla vahvistui ajatus siitä, että jatkossa kuljettajaoppilaiden kanssa käsitellään ennakoivan ajamisen perusteita jo koulutuksen alkuvaiheessa, ja omien kokemusten kartuttua asioita syvennetään koulutuksen loppuvaiheessa. Lisäksi ajo-opetuksessa käytetään kommentoivaa ajamista.

”Kurssilla rakennettiin HKL:n käyttöön ennakoivan ajon malli, jota hyödynnetään raitiovaunujen kuljettajakursseilla. Kurssilta saatuja oppeja on tarkoitus käyttää myös nykyisten kuljettajien koulutuksessa, ja tämän toteuttamiseen etsitään keinoja”, kertoo Jonne Kuusniemi.

Ennakoivan ajon koulutus sopii kaikille kuljettajille

Vaikka Liikenneturvan EAK®-koulutus on alunperin suunniteltu kumipyöräliikenteeseen, ennakoivan ajamisen ajattelutapa taipuu erinomaisesti myös raitioliikenteeseen.

”Raitiovaunun kuljettaja kohtaa samoja ongelmia kuin ajoneuvojen kuljettaja. On esimerkiksi väsymystä, turtumista tuttuun reittiin tai kevyen liikenteen tuomia haasteita. Kunkin kuljettajan kannalta tärkeät asiat tulevat käsitellyksi keskustelun kautta ilman, että kouluttajat joutuvat osoittelemaan sormella ja tuputtamaan tietoa”, Vuoristo toteaa.

Bookmark the permalink.