Nurminen Logisticsin vaunukaupan toteutuminen on varmistunut

Yhtiön 17.2.2016 allekirjoittama kauppakirja 380 katetun vaunun myynnistä toteutuu alkuperäisen sopimuksen mukaisesti. Yhtiö tiedotti 17.3.2016, että ostajan rahoitusneuvottelut viivästyivät, mutta ne on nyt saatettu päätökseen ja ostajan rahoitus on varmistunut.

Vaunukaupoilla ei ole tulosvaikutusta vuodelle 2016, sillä vaunut on arvostettu vuoden 2015 tilinpäätöksessä ruplamääräiseen myyntihintaansa. Yhtiö on sopinut rahoittajapankkien kanssa 3 miljoonan euron lyhytaikaisesta rahoituksesta 31.5.2016 asti, jolla taataan yhtiön rahoitusasema vaunukauppojen toteuttamisen ajaksi. Vaunukaupasta saaduilla varoilla yhtiö maksaa lyhytaikaisen pankkilainan pois ja vahvistaa käyttöpääomansa. Ruplan kurssin vahvistumisen myötä vaunukaupan euromäääinen arvo on kohonnut, mikä vaikuttaa positivisesti yhtiön rahoitusasemaan.

Nurminen Logistics omistaa edelleen metsäteollisuuden käyttöön tarvittavia vaunuja ja jatkaa vaunuoperointia Venäjällä sekä Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Yhtiön vaunuoperointi jatkuu entisellään myös katettujen vaunujen osalta.

Bookmark the permalink.