Rautatievirkamiesliitolle kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos

Palvelualojen työnantajat Palta ry ja Rautatievirkamiesliitto ry ovat saaneet päätökseen kilpailukykysopimuksen mukaiset soveltamisneuvottelut, jotka koskivat rautatiealan asiakaspalvelun, liikenteenhoidon sekä hallinnon työehtoja. Kaikki työehtosopimuksen mukaiset työajat pitenevät 24 tunnilla.

Neuvottelutuloksen mukaan säännöllinen työaika pitenee muun muassa työehtosopimuksen kolmen arkipyhäjakson työaikaa pidentämällä ja keskimääräistä viikkotyöaikaa nostamalla keskeytymättömässä kolmivuorotyössä. Sopimuksella laajennettiin myös paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ja työehtosopimukseen kirjattiin kattava selviytymislauseke.

Sopimuksen soveltamisalalla työskentelee muun muassa junaliikenteen ohjauksen kannalta keskeisiä liikenteenohjaajia, lipunmyyjiä ja asiakaspalvelijoita sekä hallinnollisia toimihenkilöitä. Sopimuksen piirissä on noin 1 000 työntekijää.

Bookmark the permalink.