Ratahanke Seinäjoki-Oulu: Ruhan ja Lapuan välinen kaksoisraide valmistunut

skol-hankekartta

Ruhan ja Lapuan välisen kaksoisraiteen rakennustyöt ovat valmistuneet aikataulun mukaisesti. Valmistuneen kaksoisraiteen pituus on 9 kilometriä. Molemmat raiteet ovat raideliikenteen käytössä. Nyt valmistunut kaksoisraide yhdistyi Seinäjoki–Ruha -kaksoisraiteeseen, joka on otettu käyttöön vuonna 2012. Hankkeen aikana rakennettu kaksoisraide ulottuu Etelä-Seinäjoelta Lapualle. Tämän kaksoisraideosuuden pituus on yhteensä 25 kilometriä.

Ruhan ja Lapuan kaksosraiteen rakennustyöt alkoivat vuonna 2014. Osuuden vanha raide kunnostettiin ja viereen rakennettiin uusi raide. Kaksoisraiteen rakentamisen yhteydessä on tehty maarakennus-, päällysrakenne- ja sillanrakennustöitä sekä sähkö- ja turvalaitetöitä. Kaikki tasoristeykset Ruhan ja Lapuan väliltä on poistettu jo vuonna 2014.

Lapuan liikennepaikka on myös valmistunut aikataulun mukaisesti kesällä 2016. Lapuan asema on perusparannettu esteettömäksi. Asema-alueelle on rakennettu junaan nousua helpottava korkea reunalaituri, uusittu laiturialueen valaistus, kuulutusjärjestelmä ja opasteet. Lisäksi laiturille on rakennettu sääsuojia ja pyöräpaikkoja.

Bookmark the permalink.