Kehärata: Kivistön asema valmis

aca2a58b62900338_800x800ar

Rakennustyöt Kehäradan varrella sijaitsevalla Kivistön asemalla on saatu valmiiksi. Kivistön valmistumisen myötä Kehäradan viidestä uudesta asemasta valmiita on nyt neljä. Liikennöinti radalla alkaa 1. heinäkuuta.

Juuri valmistunut Kivistön asema on rakenteeltaan betoninen tunneliasema, joka on katettu siltarakenteilla. Kun liikennöinti kehäradalla heinäkuun alussa alkaa, matkustajat kulkevat alas asemalaiturille kolmen sisäänkäyntipaviljongin kautta. Aseman tunnusväri on sinivihreä, joka toistuu esimerkiksi asemahallin seinän värikkäässä betonimosaiikissa.

954e3d885cff51bf_800x800ar

 

ac8796f96352cd9f_800x800ar

 

bb425313c44c2fee_800x800ar

Aseman ympärille Kivistön kaupunginosaan rakentuu lähivuosina kokonainen uusi asuinalue palveluineen. Uudesta alueesta kasvaa kotikaupunki jopa 30 000 vantaalaiselle. Ensi kesänä alueella järjestetään myös vuoden 2015 asuntomessut.

Molemmat raiteet kiskotettu Vantaankoskelta Tikkurilaan

Menneellä viikolla valmistui myös kehäradan eteläisen raiteen yhtenäinen kiskotus Vantaankoskelta lentoaseman kautta Tikkurilaan. Kiskotustyöt on nyt saatu valmiiksi molemmilla raiteilla, sillä pohjoisen raiteen osalta urakka valmistui jo marraskuussa.

Tikkurilan asemasilta valmistui – kulkureitit asemalla muuttuvat vuodenvaihteessa

Kehärata-projektiin sisältyvän Tikkurilan asemasillan rakennusurakka on valmistunut ja uusi, junaraiteiden yli kulkeva silta otetaan käyttöön tammikuun alussa. Samaan aikaan käyttöön otetaan myös uusiin tiloihin muuttaneet HSL:n bussiterminaali sekä VR:n lipunmyynti.

Lähtökohdat nyt valmistuneen asemaasillan rakennustyöhön olivat haastavat, sillä vilkkaasti liikennöidyn Tikkurilan aseman läpi kulkee päivittäin satoja junia ja tuhansia matkustajia, ja rakennustyömaa-alue ulottui radan kummallekin puolelle, kiskojen väleihin sekä rataverkon päälle.

– Onnistuimme minimoimaan mahdolliset häiriöt ja turvallisuusriskit vilkkaana työmaan ympärillä liikkuvalle matkustajaliikenteelle huolellisen suunnittelun avulla. Välillä se vaati toimimista tarkasti minuuttiaikataulun mukaan, Liikenneviraston projektipäällikkö Juha Kansonen kuvaa.

Sujuvan liikennöinnin lisäksi Tikkurilan työmaa-alueella kiinnitettiin erityistä huomiota työntekijöiden ja matkustajien turvallisuuteen.

– Suoraan kiskojen poikki tehtävät käynnit työmaalle minimoitiin rakentamalla urakan aluksi raiteiston ja ajolankojen yläpuolelle kolme metriä leveä ylikulkusilta rakennettavaa siltaa ympäröimään. Sillan kautta muun muassa tehtiin lähes kaikki materiaalitoimitukset työmaalle ilman vaaraa niiden putoamisesta laiturialueelle, Kansonen kertoo.

Merkittäviä muutoksia kulkureitteihin Tikkurilan asemalla

Uusi asemasilta ja sen tuoma kulkureitti asemalaitureille otetaan käyttöön 1.1.2015. Samaan aikaan Tikkurilassa tapahtuu muitakin merkittäviä matkustajaliikenteeseen vaikuttavia muutoksia, kun HSL:n bussiterminaali sekä VR:n lipunmyynti muuttavat uusiin tiloihin.

Uudet tilat sijaitsevat radan länsipuolelle sijoittuvassa toimisto- ja liikekeskus Dixissä. HSL:n uusi bussiterminaali otetaan käyttöön yhdessä asemasillan kanssa 1. tammikuuta ja VR:n palvelupiste aloittaa toimintansa Dixin tiloissa 2. tammikuuta 2015.

Muuton jälkeen alueella alkavat ensi vuoden alkupuolella nykyisen aseman purkutyöt sekä Dixin toisen vaiheen rakennustyöt.

Lisätietoja Tikkurilan asemanseudun muutoksista saa Vantaan kaupungin sivuilta osoitteesta http://www.vantaa.fi/tikkurilankeskusta . Myös VR:n verkkosivuilta löytyy tietoa uudesta matkakeskuksesta https://www.vr.fi/cs/vr/fi/tikkurilan_matkakeskus .

Kehäradan kiskot kulkevat nyt Vantaankoskelta ja Tikkurilaan

8cb45319acb466ac_800x800ar

Havukoski

Kehäradan rakentamisessa otettiin tällä viikolla harppaus eteenpäin, kun lännestä ja idästä edenneet kiskotustyöt kohtasivat ja kiskot yhdistyivät lentoasemalla. Yhtenäinen kiskotus yltää nyt Vantaankoskelta lentoaseman kautta Tikkurilaan.

– Saimme keskiviikkona valmiiksi kiskotuksen Lentoaseman aseman pohjoisella raiteella, minkä myötä yhtenäinen kiskotus Vantaankoskelta Tikkurilaan on pohjoisen raiteen osalta valmis. Kiskotustyöt eteläisellä raiteella valmistuvat myös suunnitelmien mukaisesti, kunhan asemahallin raskaat kojeet ja laitteet on toimitettu, kertoo projektipäällikkö Juha Kansonen Liikennevirastosta.

906e55c4d97c1605_800x800ar

Lentoasema kiskotus

Kehärata-projektissa loppuvuosi on kiireinen, sillä valmistumassa on kaksi suurta urakkaa: Tikkurilan uusi asemasilta valmistuu ja otetaan matkustajien käyttöön tammikuun alussa. Myös työt Kivistön asemalla alkavat olla loppusuoralla, ja aseman odotetaan valmistuvan ensi vuoden alussa.

Kehäradan kolmas uusi asema valmistui Vehkalaan

9bd69a867c07ff30_800x800ar

Rakennustyöt Kehäradan Vehkalan asemalla on saatu päätökseen. Kaikkiaan viidestä Kehäradan uudesta asemasta valmistuneita on nyt kolme.

Vehkalan juna-asema on ensimmäinen uusi Kehäradalle kuuluva asema jatkettaessa matkaa Vantaankoskelta lentoaseman suuntaan. Asema sijoittuu Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän kainaloon, Härkähaantien yläpuolelle. Käynti ylhäälle juna-asemalle tapahtuu Härkähaantien kummallakin puolella sijaitsevien portaikkojen ja hissien kautta.

Päätös alkujaan asemavaraukseksi suunnitellun Vehkalan rakentamisesta asemaksi tehtiin kesällä 2012. Vehkalalla on edellytykset kasvaa jopa 25 000 työpaikan yritysalueeksi, ja siksi Vantaan kaupunki halusi aseman mukaan jo Kehäradan ensimmäiseen vaiheeseen.

Aseman kupeeseen valmistuu noin 400 auton liityntäparkkipaikka sekä 84 polkupyörän parkkialue.

Vehkala on vihreä

Vehkalan aseman tunnusvärin voi sanoa olevan vihreä, sillä väri näkyy asemalaiturilla ja asemalaiturin portaikkojen kyljissä korsiaiheisena maamerkkinä. Luontoteema toistuu myös muualla Vehkalan aseman arkkitehtuurissa, muun muassa asemalaiturin luontoaiheisessa lasikatoksessa sekä graniittiportaikkojen vihertävässä sävyssä.

Vehkalan asema otetaan käyttöön liikennöinnin alkaessa Kehäradalla heinäkuussa 2015.

Aiemmin Kehärata-projektissa ovat valmistuneet asemat Leinelään sekä Aviapolikseen. Työt Kivistön asemalla puolestaan jatkuvat loppuvuoteen ja lentoaseman rautatieasemalla ensi kevääseen.

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017: Kehärata avaa suurten joukkoliikennehankkeiden sarjan ensi kesänä

Helsingin seudun raideliikenteen valtakunnallisesti merkittävin hanke toteutuu ensi kesänä, kun Kehärata avautuu matkustajaliikenteelle. Sen myötä avautuu raideyhteys lentoasemalle ja sieltä muun Suomen raiteille. Syksyllä 2015 aloittaa myös uusi runkobussilinja 560 Vuosaaresta Myyrmäkeen. HSL kiirehtii mahdollisuutta jatkaa linjaa Matinkylään. Seuraavana vuonna vuorossa on pääkaupunkiseudulle merkittävä Länsimetro. Myös sähköiseen informaatioon ja lippujen myyntiin valmisteilla olevat uudistukset toteutuvat kaudella 2015-2017.

Uudistukset nostavat liikenteen operointikustannuksia, vuonna 2015 noin 11,6 miljoonaa euroa ja infrakustannuksia yli 5 miljoonaa euroa, mutta myös parantavat palvelutasoa. HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2015 – 2017 on varauduttu joukkoliikenteen osalta keskimäärin 1,5 prosentin kustannustason nousuun

”Sekä Kehärata että Länsimetro kasvattavat suunnitelmakaudella joukkoliikenteen käyttäjämääriä. Kehäradan junaliikenne lisää junien liikennöintikustannuksia noin kymmenellä miljoonalla eurolla vuodessa. Liikenteen kokonaiskustannukset pyritään pitämään kuitenkin nykyisellä tasolla Kehäradan käyttöönoton jälkeen. Vastaava säästö syntyy Kehäradan käyttöönoton yhteydessä toteutettavilla bussiliikenteen muutoksilla”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Suunnitelmakauden merkittävin HSL:n oma investointi on lippu- ja informaatiohanke. Hankkeessa uudistetaan nykyinen matkakorttijärjestelmä ja toteutetaan ajantasainen seudullinen matkustajainformaatiojärjestelmä. Sähköisiä matkustajainformaatiopalveluita ovat muun muassa ajoneuvoissa, pysäkeillä ja terminaaleissa olevat informaatiopalvelut sekä netissä ja mobiilissa tarjottavat asiakassovellukset. Palveluissa korostuvat henkilökohtainen räätälöinti, tosiaikaisuus ja henkilökohtainen paikannus. Sähköisten palvelujen rinnalla valmistellaan tulevaisuuden taksa- ja lippujärjestelmää. Uusi vyöhykejärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2017 alussa.

”HSL seuraa tiiviisti myös kuntauudistuksen etenemistä. Metropolihallinnon toteutustapa ja kuntaliitospäätökset vaikuttavat aikanaan myös HSL:n toiminta- ja taloussuunnitteluun”, Rihtniemi sanoo.

HSL:n talousarvio 2015

HSL:n toimintatulot vuonna 2015 ovat yhteensä 614,8 miljoonaa euroa. Kasvu vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna on 19,2 miljoonaa euroa. Tuloista 48,5 prosenttia on lipputuloja, joiden arvioidaan vuonna 2015 olevan yhteensä 298,4 miljoonaa euroa, mikä on 3,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Jäsenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla. Kuntaosuudet talousarviossa 2015 ovat yhteensä 299,0 miljoonaa euroa, mikä on 48,6 prosenttia kaikista HSL:n tuloista.

Vuosittain maksettavaksi valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen määräksi on arvioitu 5,4 miljoonaa euroa vuosina 2015-2017. Muiden tukien ja avustus osuus HSL:n tuloista on arviolta 0,9 prosenttia. HSL esittää tarkastusmaksun korottamista 80 eurosta 100 euroon vuoden 2015 alusta. Tarkastusmaksutuloja arvioidaan kertyvän 6,3 miljoonaa euroa, mistä kirjataan luottotappioita ja luottotappiovarauksia 2,7 miljoonaa euroa.

Toimintamenot vuonna 2015 ovat 614,9 miljoonaa euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2014 ennusteesta 4,4 prosenttia. Operointikustannukset ovat 491,0 miljoonaa euroa. Niiden osuus toimintamenoista on 79,9 prosenttia. Bussiliikennepalvelujen ostoon käytetään 320,7 miljoonaa euroa, junaliikenteen ostoon 85,3 miljoonaa euroa, raitioliikenteeseen 51,4 miljoonaa euroa, metroliikenteeseen 26,5 miljoonaa euroa ja lauttaliikenteeseen 4,1 miljoonaa euroa. Kutsuplus-palvelun operointikustannukset ovat arviolta 2,9 miljoonaa euroa. HSL:n hallitus päättää kesään 2015  mennessä Kutsuplus-liikenteen jatkosta.

HSL maksaa jäsenkunnilleen korvausta niiden omistaman joukkoliikenneinfran käytöstä. Vuoden 2014 infrakorvaukset kunnille ovat 68,6 miljoonaa euroa, mikä on 11,2 prosenttia HSL:n kaikista toimintamenoista.

HSL:n investointimenot vuonna 2015 ovat 48,5 miljoonaa euroa. Sähköisiin matkustajainformaatiolaitteisiin ja –järjestelmiin on varattu vuodelle 2015 kaikkiaan 43,6 miljoonaa,