Länsimetron tilannekatsaus Helsingin konsernijaoston kokouksessa

16678048969_3fd1652bbf_z

Koivusaaren asema Arkkitehtitoimisto Helin & Co Oy

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajia Länsimetro Oy:n hallituksessa toimimaan niin, että varmistetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin Länsimetro-hankkeen ensimmäisen (Ruoholahti-Matinkylä) vaiheen loppuunsaattaminen sekä metron liikennöinnin aloittaminen mahdollisimman nopealla aikataululla ja hankkeelle asetetun kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisäksi konsernijaosto esittää, että kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä ja viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä.

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkisen antaman ajankohtaiskatsauksen sekä selvityksen metrohankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä. Hankkeen valmistumisen aikataulusta todettiin, että siitä voidaan tiedottaa sitten, kun päivitetty käyttöönottosuunnitelma valmistuu 30.6.2016.

Konsernijaoston maanantaina 20.6.2016 pidetyn kokouksen kaikki päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteessa.

 

Länsimetro: Tarkistettu käyttöönottosuunnitelma valmistuu kesäkuun lopulla

25133824522_05a50f4013_z

Kuva: ALA ARKKITEHDIT

Hankkeen käyttöönottosuunnitelman tarkistaminen asemittain on käynnissä. Se valmistuu 30.6.2016. Rakentamisen valmistumisen ajankohta selviää suunnitelmasta.

– Matkustajaliikenteen alkamisen viivästyminen on vakava asia. Nyt tehdään kaikki toimet viiveen lyhentämiseksi, toteaa Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo.

Länsimetron rakentamisen loppuunsaattaminen jatkuu, koeajot ovat käynnissä sekä järjestelmien testaukset yhteiskoekäyttöä varten. Ennen viranomaistarkistuksia metron ja asemien turvallisuus varmistetaan kunkin aseman kaikkien järjestelmien yhteiskoekäytöllä. Erillisiä järjestelmiä on testattu tammikuusta lähtien asennustöiden edetessä. Testit jatkuvat edelleen kaikilla asemilla. Testausten valmiusaste vaihtelee asemittain. Yhteiskoekäyttö edellyttää, että aseman kaikki järjestelmät ovat täysin valmiit, testattu ja toimintakunnossa.

Länsimetro Oy:n organisaatiota vahvistetaan varmentamaan hankkeen loppuunsaattamista ja käyttöönoton sujuvuutta.

Lisäksi rakennuttajakonsultin organisaation projektinjohtoa vahvistetaan kahdella kokeneella asiantuntijalla. Toimitusjohtaja Maija Jokela ottaa Sweco PM:ssä ylimmän vastuun toimeksiannon seurannasta ja raportoi suoraan Länsimetrolle.

– Keskitämme kaikki toimet siihen, että järjestelmät saadaan kuntoon ja yhteiskäyttökokeet tehdyksi niin, että toimiva ja turvallinen metro saadaan käyttöön, kertoo Matti Kokkinen.

HKL, Länsimetro ja Mipro sopimukseen länsimetron asetinlaitehankinnasta

HKL, Länsimetro Oy ja suomalainen turvallisuuden ja ympäristöntekniikan yritys Mipro Oy allekirjoittivat sopimuksen länsimetron asetinlaitehankinnasta keskiviikkona 13.5.2015. HKL:n johtokunta teki hankinnasta päätöksen kokouksessaan 24.3.2015. Asetinlaitehankintaa ovat valmistelleet yhteistyössä Länsimetro Oy ja HKL.

Asetinlaite on metron liikenteenohjausjärjestelmän perusta. Se esimerkiksi ohjaa opastimia ja vaihteita sekä antaa ajantasaisen tiedon junien sijainnista radalla.

Ensimmäisessä vaiheessa hankitaan asetinlaite ja käytönohjausjärjestelmä (ATS) sekä matkustajainformaatiojärjestelmä Ruoholahti – Matinkylä -osuudelle. Hankinnan arvo on 19,7M€ (alv 0%). Hankintaan sisältyy myös mahdollinen optio Helsingin nykymetron sekä länsimetron jatkeen vastaavista järjestelmistä.

Hankinta on toteutettu siten, että hankintaan liittyvien töiden puolesta länsimetron liikenne voidaan aloittaa 15.8.2016.

Mipro Oy on kokenut rautateiden turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toimittaja. Mipron asetinlaitteet valvovat yli puolta Suomen ratakilometreistä.

Länsimetron asetinlaitetoimittajaksi Mipro

Länsimetron osuuden Ruoholahti – Matinkylä asetinlaitetoimittajaksi on valittu suomalainen järjestelmätoimittaja Mipro Oy. HKL:n johtokunta teki asiasta päätöksen kokouksessaan 24.3.2015. Asetinlaitehankintaa ovat valmistelleen yhteistyössä Länsimetro Oy ja HKL.

Asetinlaite on metron liikenteenohjausjärjestelmän perusta. Se esimerkiksi ohjaa opastimia ja vaihteita sekä antaa ajantasaisen tiedon junien sijainnista radalla. Ensimmäisessä vaiheessa hankitaan asetinlaite ja käytönohjausjärjestelmä (ATS) sekä matkustajainformaatiojärjestelmä Ruoholahti – Matinkylä -osuudelle. Hankintaan sisältyy myös mahdollinen optio Helsingin nykymetron sekä länsimetron jatkeen vastaavista järjestelmistä.

Hankinta toteutetaan siten, että hankintaan liittyvien töiden puolesta länsimetron liikenne voidaan aloittaa 15.8.2016.

Tarjouskilpailuun asetinlaitteen toimittamisesta tuli kaksi tarjousta, Miprolta ja Siemensiltä. HKL:n johtokunta päätti hylätä Siemensin tarjouksen tarjouspyynnön ehtojen vastaisena.

Asetinlaitehankinta käynnistettiin, kun HKL purki metron automatisointia koskevat sopimukset Siemensin kanssa vuoden vaihteessa.

http://www.mipro.fi/toimialat/rautatiejarjestelmat/tuotteetjapalvelut/misotcs