Vuoden 2016 Rautatiekunta on Vantaa

500px-Vantaa.vaakuna.svg

Pro Rautatie on valinnut Suomen vuoden 2016 rautatiekunnan. Vantaa on julistettu vuoden 2016 rautatiekunnaksi Turussa Liikenneviraston järjestämien RATA 2016 päivien yhteydessä 19.1.

Pro Rautatie valitsee Vuoden rautatiekunnan joka toinen vuosi (vuonna 2012 Tampere ja vuonna 2014 Kouvola). Pro Rautatien näkemyksen mukaan kunnilla on keskeinen asema rautateiden kehityksessä. Vuoden rautatiekunta valitaan kaupungin rautateiden edistämisen aktiivisuuden ja toiminnan sekä nykytilanteen ja tulevaisuuteen suuntautuvien suunnitelmien perusteella.

Vantaa on kehittynyt perinteisestä lähiöasumisen hajanaisesta kaupungista pääkaupunki-seudun monimuotoiseksi liikenteen ja logistiikan keskittymäksi. Viime vuosina Vantaa on systemaattisesti kehittänyt junaliikenteeseen tukeutuvaa kaupunkirakennetta ja asemien lähiympäristön maankäyttöä.

Uudistunut Tikkurilan keskusta ja asema sekä Kehäradan asemien ympärille kasvavat keskukset ilmentävät aidosti junaliikenteen mahdollisuuksia hyväksi käyttävän kaupungin kasvua ja uskoa raideliikenteen mahdollisuuksiin. Kaupungin aktiivisuuden ansiosta Vantaa on noussut Suomessa rautatieliikenteen ja maankäytön yhteisen kehittämisen kärkikaupungiksi.

Perinteinen Tikkurilan asemakeskus on uudistunut ja rautatieasemasta on kasvanut uusi liikenteen ja kaupallisten palvelujen solmupiste, joka liittyy uudistuneeseen Tikkurilan kaupun-kirakenteeseen junaliikenteen käyttöä entisestään lisäävällä tavalla.

Kehäradan avautuminen liikenteelle on luonut Vantaalle uusia kasvukykyisiä keskuksia, jotka hyvien junayhteyksien ansiosta tulevat edelleen vahvistamaan Vantaan kasvua. Raideliikenteen valitseminen kasvun pohjaksi merkitsee myös edelläkävijän asemaa turvalliseen ja ympäristöystävällisen liikkumisen suurkaupunkina.

Näillä perusteilla Pro Rautatie ry:n hallitus on valinnut Vantaan vuoden 2016 rautatiekunnaksi ja haluaa nostaa Vantaan saavutukset yleiseen tietoisuuteen ja esimerkiksi myös muille kunnille.

Bookmark the permalink.