Pro Rautatie: Adressi Hämeenlinnan junavuorojen puolesta luovutetaan liikenneministeri Anne Bernerille torstaina 16.6.2016 klo 8.45

Matti Palosuo on kerännyt kansalaisadressin Hämeenlinnan junavuorojen säilyttämisen puolesta. Adressinn on allekirjoittanut yli 3000 junankäyttäjää.

”Arvoisa liikenneministeri Anne Berner,

Hämeenlinna menettää VR:n aikataulumuutoksien myötä 20.6.2016 alkaen yhteensä 14 päivittäistä junavuoroa Tampereen ja Helsingin suuntiin. Kyseiset junavuorot muuttuvat nopeiksi vuoroiksi, jotka pysähtyvät Helsingin ja Tampereen välillä ainoastaan Tikkurilassa ja Pasilassa.

VR:n mukaan päätöksen taustalla ovat suomalaisten toiveet nopeammista junayhteyksistä. Omat havaintoni ja saamani palaute junamatkustajilta on ollut päinvastaista: Yli 3000 adressin Hämeenlinnan junavuorojen puolesta allekirjoittanutta ei kaipaa nopeampia yhteyksiä, vaan ennen kaikkea hyvää saavutettavuutta ja luotettavia yhteyksiä. Hämeenlinna-Helsinki junavuoroilla adressin allekirjoittaneet junamatkustajat kokivat VR:n palvelutason heikkenevän vuoromuutosten myötä. Merkittävää on, että myös moni Helsingin ja Tampereen väliä matkustava oli tätä mieltä.Junavuorojen karsiminen Riihimäelle puolestaan heikentää ja hidastaa yhteysliikennettä Kaakkoisja Itä-Suomen suuntaan: Jatkossa yhä useampi vaihto pääradan junayhteyksiin tapahtuu Tikkurilassa.

Liikenneministerin perustelut vuorovähennyksille ovat joukkoliikennemäärärahojen supistaminen, säästötavoitteet, sekä se että käyttäjämääriltään vähäisten juna-asemien tukeminen ei ole tehokasta julkisten varojen käyttöä. Herää kysymys, mihin junien oikein pitäisi kulkea, jos maakuntakeskus ja matkustajamääriltään Suomen neljänneksi vilkkain rautatieasema jää tällä tavalla paitsioon? Jos lakkautettavat vuorot eivät ole taloudellisesti kannattavia, miksi junia ajetaan jatkossakin Helsinki-Tampere reitillä tunnin välein – lähestulkoon kaikkien asemien ohi?

Ensi viikolla voimaan astuva uusi aikataulu hankaloittaa niin työssäkäyvien, opiskelijoiden kuin eläkeläistenkin liikkuvuutta. Muutos ei kannusta joukkoliikenteen käyttäjäksi, vaan pikemminkin ajaaihmisiä yksityisautoiluun. Me adressin allekirjoittaneet emme hyväksy junavuorojen vähentämistä nykyisestään Hämeenlinnassa ja vaadimme VR:ltä panostusta Helsinki-Tampere kasvukäytävänliikenneyhteyksien kehittämisessä. VR on Suomen valtion omistama yhtiö ja viime kädessä teillä on päätäntävalta siitä, kuinka junaliikennettä kehitetään. Vetoan teihin, arvoisa liikenneministeri, että Hämeenlinnan junavuorot säilyisivät jatkossakin

Matti Palosuo, Hämeenlinna, 16.6.2016”

Pro Rautatie tukee adressia, joskin ymmärtää nopeuttamisen merkityksen. Hämeenlinnan pysähdysten säilyttäminen, vaikka muut pysähdykset olisi poistettukin ko. junavuoroilta, olisi säilyttänyt nopeuttamisen edut ja lisäksi junan aseman keskeisenä Hämeenlinnan yhteytenä tehtyä ratkaisua paremmin. VR:n päätökseen on nopeimmin reagoinut bussiliikenne, joka on lisännyt nopeiden bussivuorojen pysähdyksiä junaliikenteen poistumista vastaavalla määrällä.

Bookmark the permalink.