Rautatiealan Unioni Ry:n mielenilmaisu vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen -Kaikki lähijunat peruttu 18.-19.3.2021

© VR Group

Rautatiealan Unioni Ry (RAU) on ilmoittanut työtaistelutoimenpiteistä, jotka vaikuttavat pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen lähijunaliikenteeseen torstaina ja perjantaina 18.-19.3.2021. Mielenilmauksen vuoksi kaikki HSL:n ja VR:n lähijunat perutaan. VR pahoittelee tilanteesta matkustajille aiheutuvaa haittaa.

Rautatiealan Unioni Ry (RAU) on ilmoittanut lähijuniin vaikuttavasta laittomasta mielenilmauksesta. Helsingin ja Riihimäen veturinkuljettajat eivät saavu torstaina ja perjantaina 18.-19.3. alkaviin työvuoroihin.

Mielenilmauksen syyksi RAU on ilmoittanut HSL-liikenteen kesäkuussa 2021 alkavan uuden sopimuskauden tuomat muutokset työn tekemiseen. VR voitti viime keväänä kilpailutuksen HSL-lähijunaliikenteen operoinnista ja kunnossapidosta vuodesta 2021 eteenpäin. Sopimuskausi on kymmenvuotinen, sisältäen kolmen vuoden option.

Mielenilmauksen vuoksi kaikki HSL:n (A, E, I, K, L, P, U, Y) ja VR:n (D, G, R, T, Z, M) lähijunat perutaan 18.-19.3.2021 väliseltä ajalta. Matkustajien kannattaa varautua liikenteeseen muilla kulkuvälineillä.

Pahoittelemme matkustajille tilanteesta aiheutuvaa haittaa. Olemme surullisia, että tilanne on kehittynyt tähän pisteeseen. HSL-kilpailutuksen voitto oli merkittävä koko VR Groupille ja ennen kaikkea se takaa työtä meille lähiliikenteessä. Kaikki toteutettavat muutokset ovat työehtosopimuksen mukaisia, ketään ei irtisanota eikä kenenkään ansiotaso laske. Koronan takia olemme joutuneet lomauttamaan ja jopa irtisanomaan henkilöitä muualta konsernistamme, mutta lähiliikenteessä työn määrä jopa kasvaa tulevaisuudessa”, kertoo VR Groupin henkilöstöjohtaja Timo Koskinen.

VR:n lähiliikenteen veturinkuljettajat ovat kertoneet palaavansa töihin lauantaina 20.3.2021.

Mielenilmauksen ajalle etukäteen ostetut VR:n liput voi kuluitta joko peruuttaa tai vaihtaa käytettäväksi toisena ajankohtana. Lisätietoja puhelinpalvelusta 0800 166 888 (ma-su klo 5-22, maksuton).

Kaukoliikenteen junat ajetaan normaalisti. Mielenilmaisu ei vaikuta myöskään VR:n tavaraliikenteeseen.

Ajantasainen liikennetilanne löytyy verkkosivullamme: https://www.vr.fi/junaliikenne-nyt

Rautatiealan Unioni RAU: Valtionyhtiö Fintraffic roikottaa henkilöstöään löyhässä hirressä

Fintraffic Raide Oy on kertonut jatkavansa raideliikenteenohjauksen rakenteen ja toimintamallin kehittämistä. Se kertoo kuitenkin ilmoittavansa päätöksen Kouvolassa ja Helsingissä sijaitsevien operatiivisten toimintojen yhdistämisestä pääkaupunkiseudulle loppukesän aikana. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin 15.12. 2020–28.1. 2021.

Rautatiealan unioni RAU pitää keskittämissuunnitelmia täysin perusteettomina eikä päätöksen kohtuuton venyttäminen asiaa muuta.

– Se aiheuttaa sietämätöntä epävarmuutta ja stressiä ohjauspisteissä vaativaa turvallisuustyötä tekeville ihmisille, liitto sanoo.

RAU pitää Fintrafficin päätöstä työehtosopimuksen ja yhteistoimintalain vastaisena. Niiden mukaan täytettyään neuvotteluvelvoitteensa, työnantajan on esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa henkilöstöryhmien edustajille yleinen selvitys yhteistoimintaneuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä.

– Yli puolen vuoden harkinta-aikaa kuuden viikon yt-neuvottelujen jälkeen ei voida pitää millään mittarilla kohtuullisena, RAUn puheenjohtaja Tero Palomäki toteaa.

– Valtion erityistehtäväyhtiö Fintraffic on lähtenyt tosissaan taistelemaan paikasta Suomen huonoimpien työnantajien joukossa. Ensin se ajoitti yt-neuvotteluesityksen ennen joulua ja sitten se venyttää päätöksen kesälomien yli. Tälläiselle henkilöstöpolitiikalla ei voi edes antaa arvosanaa.

Rautatiealan unioni RAU vaatii Fintrafficia kunnioittamaan työehtosopimusta, yhteistoimintalakia ja henkilöstöä päättämällä yt-neuvottelut helmikuun aikana kuten yt-neuvotteluissa ilmoitti.

Rautatiealan Unioni RAU ry:n jäsenet työskentelevät rautatiealalla veturinkuljettajina, liikenneohjaajina sekä raidealan asiakaspalvelu- ja toimistotehtävissä.

VETURIMIESTEN LIITTO JA RAUTATIEVIRKAMIESLIITTO YHDISTYVÄT – JÄSENILLE YHÄ VANKEMPAA EDUNVALVONTAA

RAU:n puheenjohtajaksi valittiin Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki.

Veturimiesten liitto ja Rautatievirkamiesliitto yhdistyivät 16.11.2018. Rautatiealan Unioni RAU ry vahvistaa ja tiivistää rautatiealan edunvalvontaa.

Rautatiealan Unionin perustamiskokous pidettiin 16.11.2018. Unioniin kuuluu lähes 2000 jäsentä. Jäsenet työskentelevät rautatiealalla veturinkuljettajina, liikenneohjaajina sekä raidealan asiakaspalvelu- ja toimistotehtävissä.

RAU:n puheenjohtajaksi valittiin Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki.

− Rautatiealan Unioni tuo yhteen kaksi vankkaa ammattiliittoa. Yhdistymisen myötä edunvalvonta rautatiealalla vahvistuu ja tiivistyy. Uusi liitto pystyy jatkossa vastaamaan yhä monimutkaisempiin haasteisiin, joita matkustajaliikenteen kilpailun avaaminen tuo tullessaan.

Liitto perustettiin Veturimiesten liiton juridiselle pohjalle. Rautatievirkamiesliitto lakkautti toimintansa 15.11.2018. Rautatiealan Unioni on SAK:n jäsen.