Vantaan ratikan suunnittelu etenee

Vantaalle suunnitellaan pikaraitiotieyhteyttä, joka yhdistää Hakunilan ja Länsimäen seudut raideliikenteen piiriin ja luo sujuvan yhteyden Tikkurilaan, Jumboon ja Aviapolikseen sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Ratikkareitin ja sen ympäristön yksityiskohtainen suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja siihen voi jo osallistua muun muassa alueellisissa, verkossa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa sekä vastaamalla katutilan suunnittelua ja taidetta koskevaan verkkokyselyyn. 

Vantaan ratikan yleissuunnitelma valmistui vuonna 2019. Sen pohjalta kaupunginvaltuusto päätti, että ratikan suunnittelua jatketaan. Jatkosuunnittelu on käynnistynyt syksyllä 2020 ja sen aikana ratikalle laaditaan sen rakentamisen mahdollistavat katu- ja puistosuunnitelmat sekä asemakaavat. Lisäksi reitin varren kaupunkikehityksen ohjaamiseksi laaditaan kaavarunko.  

Ratikka on merkittävä investointi Vantaan tulevaisuuteen. Sillä on suurta merkitystä talouden elvyttäjänä, sillä se tuo työllisyyttä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Ratikkareitti muodostaa kaupungin merkittävimmän kasvukäytävän ja sen odotetaan tuovan 37 000 uutta asukasta ja 30 000 työpaikkaa. Vantaan ratikka on myös kiinteä osa koko pääkaupunkiseudulle kehittyvää pikaraitioteiden verkostoa. 

– Esimerkiksi Tikkurilassa, joka on jo merkittävä liikenteen solmukohta, ratikka parantaa edelleen alueen sisäistä, sujuvaa liikkumista. Ratikan odotus on jo nyt myötävaikuttanut suotuisasti Tikkurilan alueen työpaikkakehitykseen. Tikkurilan keskusta laajenee Jokiniemeen suurilla työpaikkahankkeilla, kun STUKin pääkonttori, Mehiläisen lääkärikeskus ja osa Valmetin toiminnoista sijoittuvat alueelle. Myös Tikkurilan maalitehtaan aluetta kehitetään pitkäjänteisesti yhteistyössä Tikkurila Oyj:n kanssa, listaa ratikan hankejohtaja Elina Suonranta. 

Muitakin ajankohtaisia hankkeita on vireillä, kuten Länsimäessä sen keskustaa tiivistävä kaavarunko sekä Hakunilassa käytöstä poistuvan bussivarikon alue, jonne on suunnitteilla tuhansia uusia asuntoja. Helsinki puolestaan uudistaa Mellunmäkeä, Vantaan ratikan lähtöpistettä.

Aviapoliksessa vireillä on useita uutta asumista, palveluja ja työpaikkoja sisältäviä kaavamuutoksia. Ratikka tuo myös yhden Suomen suurimmista kauppa- ja vapaa-ajan keskittymistä, Jumbon ja Flamingon, joukkoliikenteellä sujuvasti saavutettavaksi. 

Monia sähköisiä osallistumismahdollisuuksia 

Ratikan suunnittelu etenee kolmella rinnakkaisella tasolla: katu- ja puistosuunnittelu, asemakaavat ja kaavarunko. Työ on nyt alkanut kaavarungon ja asemakaavojen yhteisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisulla, joka toimii myös katu- ja puistosuunnittelun aloitusilmoituksena.  

– Suunnitelmassa kerromme, mitä kullakin tasolla suunnitellaan, miten työ etenee ja miten siihen voi osallistua ja vaikuttaa. Lisäksi kerromme suunnittelualueen nykytilanteesta sekä erilaisten vaikutusten arvioinnista. Näitä teemoja käsittelemme myös tulevissa yleisötilaisuuksissa, kertoo ratikkatiimin asemakaava-arkkitehti Mari Jaakonaho 

Suunnitelman voi ladata pdf-muodossa ja siitä voi jättää kirjallisen mielipiteen kaupungin kirjaamoon 15.1.2021 mennessä. 

Suunnitelman myötä asukkaille ja osallisille järjestetään mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa ratikan suunnitteluun. Joulukuussa 2020 järjestetään neljä alueittaista verkkotilaisuutta, joissa esitellään suunnittelun etenemistä sekä ajankohtaista kaupunkikehittämistä kullakin alueella. Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi tilaisuudet järjestetään Microsoft Teams -livetapahtumina seuraavasti: 

Tilaisuuksien lisäksi asukkaille ja osallisille on avoinna verkkokysely, jolla kerätään näkemyksiä ja ajatuksia ratikan katujen ja taiteen suunnitteluun liittyen. Kysely on auki 15.1.2021 saakka. Tarkemmat ohjeet sekä kyselystä että yleisötilaisuuksista löytyvät osoitteesta osallistuvavantaa.fi. 

Asukkailla ja osallisilla on myös mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti ratikan suunnittelijoiden kanssa. Sähköposteihin he vastaavat osoitteessa ratikka@vantaa.fi. Puhelimitse heidän kanssaan voi keskustella Vantaa-infon kaupunkiympäristön asiakaspalvelun numerossa 09 8392 2242 seuraavina aikoina: 

  • ke 25.11.2020 klo 14–16 
  • ke 2.12.2020 klo 14–16 
  • ke 9.12.2020 klo 14–16 
  • ke 16.12.2020 klo 14–16  
  • to 14.1.2021 klo 11–13 

Muina aikoina numerosta vastaavat Vantaa-infon asiakaspalvelijat.  

Ajankohtaiset tiedot ratikan suunnittelun etenemisestä löytyvät osoitteesta vantaa.fi/ratikka

Ajankohtaiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on koottu osoitteeseen osallistuvavantaa.fi.

Lisäksi hanketta voi seurata sekä Facebookissa (@vantaanratikka) että Instagramissa (@vantaanratikka). 

Bookmark the permalink.